teacherLabel

Inneke Haeck

4/5

Reeds vele jaren beoefent Inneke de vroedkunst. Ze ervaart het als een voorrecht dat ze haar passie als beroep uitoefent en dit wenst ze iedereen toe. Inneke is gefascineerd door de wonderbaarlijke werking van de natuur waaronder de mechanismen van het menselijk lichaam. De medische inzichten die ze opdeed als verpleegkundige en vroedvrouw hebben haar veel vertrouwen gegeven in het zelfherstellende vermogen.

De talrijke mogelijkheden die we vandaag hebben om met voeding, kruiden en leefstijl de gezondheid te beïnvloeden, interesseren haar enorm, en met de opleiding herborisme heeft ze hier een nog grotere expertise en een dieper fundament in kunnen opbouwen. Daarnaast voelt Inneke zich ook geroepen om psycho-sociale begeleiding te bieden aan ouders en baby's met geboortetrauma's, en ze heeft hier allerlei verdiepingen in gevolgd.

Als zorgverlener en docent hecht Inneke waarde aan grondige informatieverstrekking in heldere taal. Ze beschouwt zelfstandige zijn als een meerwaarde: "Dit voelt voor mij als 'leven' in plaats van 'werken', en ook dit bevrijdende gevoel gun ik iedereen!".

teacherGivesCourse 

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-